Portal Szkoleniowy
zapraszamy

Profile

Główną część geoportalu stanowi okno mapy, umożliwiające prezentację wybranych przez użytkownika informacji przestrzennych, w ramach ustawień profili tematycznych.

Aby zmienić profil tematyczny mapy należy zbliżyć się kursorem myszki do zakładki „profile”, kliknąć na nią lewym klawiszem myszki, zostanie otwarta osobna zakładka z dostępnymi profilami. Aby wybrać jeden z nich należy zaznaczyć „haczyk” umieszczony obok i w ten sposób wybrać jeden z nich. Wybór danego profilu zmieni wygląd całej mapy oraz listę dostępnych warstw.

Geoportal mieszkańców

Funkcją portalu jest prezentacja różnorodnych danych na tle ortofotomapy o największej możliwej rozdzielczości w tym budynków dzielnic wraz z osiami dróg i ulic. Mapa zawiera lokalizację obiektów użyteczności publicznej (instytucje, urzędy, służby i straże, obiekty oświaty i nauki oraz służby zdrowia wraz z infrastrukturą z nią związaną), oraz innych obiektów, istotnych z punktu widzenia poprawy jakości życia mieszkańców.

Obraz prezentujący przykładowy wygląd okna mapy dla profilu GEOPORTAL MIESZKAŃCÓW.

Geoportal inwestora

Serwis zawiera dane przestrzenne skierowane do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub też zainteresowanych inwestowaniem na terenie powiatu i gmin.

Obraz prezentujący przykładowy wygląd okna mapy dla profilu GEOPORTAL INWESTORA.

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski, to forma konsultacji społecznych, która dotyczy wydzielenia części pieniędzy z budżetu Miasta.

O tym, jak wydać tę kwotę decydujemy my, mieszkańcy miasta Częstochowy. To właśnie Częstochowianie wiedzą, czego brakuje w ich najbliższej okolicy. Wniosek na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 16 rok życia. O wyborze najlepszych pomysłów także w pełni decydują mieszkańcy.

Te wnioski, które podczas głosowania uzyskają największe poparcie mieszkańców będą realizowane w roku następnym.

Więcej informacji znaleźć można na stronie http://konsultacje.czestochowa.pl/

Obraz prezentujący przykładowy wygląd okna mapy dla profilu BUDŻET OBYWATELSKI.

Ochrona zabytków

Serwis ukazujący prezentacje terenów i budynków wpisanych do rejestru zabytków na tle danych ewidencyjnych obszaru Miasta Częstochowy w tym punktów adresowych, obiektów użyteczności publicznej, ulic, działek i dzielnic.

Obraz prezentujący przykładowy wygląd okna mapy dla profilu OCHRONA ZABYTKÓW.

Mapa akustyczna

Serwis prezentujący elementy związne z mapą akustyczną tj. mapę emisyjny i imisyjnych oraz mapę przekroczeń hałasu (z rozróżnieniem źródła powstawania hałasu). Dane te prezentowane są razem z warstwą punktów adresowych, budynków, działek oraz siecią ulic.

Obraz prezentujący przykładowy wygląd okna mapy dla profilu MAPA AKUSTYCZNA.
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.