Portal Szkoleniowy
zapraszamy

Narzędzia zaawansowane

Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia pomiaru ODLEGŁOŚCI.

ODLEGŁOŚĆ - narzędzie służące do pomiaru odległości na mapie.

Pomiar odległości z punktu A do punktu B - z paska zadań należy wywołać odpowiednie narzędzie. Kursorem myszki zbliżyć się do punktu A. Następnie za pomocą lewego klawisza myszki postawić pierwszy punkt. Z punktu A przemieścić się do punktu B (aplikacja kreśli wówczas tymczasową linię). Dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem kursora kończy pomiar. Informacje o pomiarze, wyświetlane są po prawej stronie na pasku funkcyjnym obok skali.

Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia pomiaru POWIERZCHNI.

POWIERZCHNIA - narzędzie służące do pomiaru powierzchni na mapie. Narzędzie to jest analogiczne do opcji pomiaru odległości, z tą różnicą, że dotyczy pomiaru obiektów powierzchniowych.

Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia WYCZYŚĆ.

WYCZYŚĆ - narzędzie służące do czyszczenia mapy z użytych narzędzi pomiarowych (usuwa podświetlenie wybranych obiektów, aktywny pomiar oraz znalezioną trasę).

Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia WYSZUKIWANIE OBIEKTÓW WOKÓŁ PUNKTU.

WYSZUKIWANIE OBIEKTÓW WOKÓŁ PUNKTU - narzędzie służące do wyszukania określonych obiektów (wskazanych przez użytkownika) na obszarze o zadanym promieniu.

Po wywołaniu narzędzia w nowo otwartym oknie należy zdefiniować parametry wyszukiwania w zakresie wyboru warstw na których ma zostać przeprowadzony proces wyszukania a także jego sposób. Wyszukiwanie może odbywać się:

  1. od punktu o zadanych współrzędnych (o określonym promieniu)
  2. od punktu wskazanego na mapie (o określonym lub dowolnym promienu)
Obraz prezentujący wygląd okna służącego do określenia parametrów wyszukiwania dla narzędzia WYSZUKIWANIE OBIEKTÓW WOKÓŁ PUNKTU.
Okno definiowania parametrów wyszukiwania wokół punktów
Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia WYSZUKIWANIE W WIELOKĄCIE.

WYSZUKIWANIE W WIELOKĄCIE - narzędzie służące do wyszukania określonych obiektów w obrębie wielokąta.

Po wywołaniu narzędzia w nowo otwartym oknie należy zdefiniować parametry wyszukiwania w zakresie wyboru warstw, na których ma zostać przeprowadzony proces wyszukania. Po wybraniu odpowiednich warstw należy wskazać klawisz "Szukaj" po czym w oknie mapy narysować odpowiedni wielokąt.

Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia WYSZUKIWANIE POD ŁAMANĄ.

WYSZUKIWANIE POD ŁAMANĄ - wyszukuje obiekty pod linią.

Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia NAWIGACJA.

NAWIGACJA - narzędzie pomagające znaleźć punkt o zadanych współrzędnych zapisanych w różnych układach.

Po wybraniu narzędzia w odpowiednich polach wprowadzić współrzędne zgodne z danym układem oraz skalę. Po wskazaniu przycisku „Przejdź”, mapa zostaje przerysowana do zadanych współrzędnych i wyświetlona w odpowiedniej skali.

Obraz prezentujący wygląd okna PRZEJDŹ DO WSPÓŁRZĘDNYCH dla narzędzia NAWIGACJA.
Okno do wprowadzania współrzędnych i skali mapy
Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia ADRES(LINK) DO MAPY.

ADRES(LINK) DO MAPY - link zawierający adres URL do bieżącego widoku mapy.

Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia wms.

WMS - Web Map Services to usługa polegająca na udostępnianiu obrazów map dla zewnętrznych aplikacji/serwisów internetowych.

Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia DRUKOWANIE.

DRUKOWANIE - pozwala na druk obrazu mapy.

Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia STATYSTYKI.

STATYSTYKI - buduje tabelę statystyk z ostatniej godziny, dnia, miesiąca etc.;

Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia SZKICUJ OBIEKT.

SZKICUJ OBIEKT - narzędzie umożliwia rysowanie obiektów na mapie.

Po aktywacji tego narzędzia otwierane jest nowe okno, w którym użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących narzędzi:

Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia RYSUJ WIELOKĄT dla funkcjonalności SZKICUJ OBIEKT.

RYSUJ WIELOKĄT- narzędzie do rysowania obiektów na mapie;

Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia CZYSZCZENIE MAPY dla funkcjonalności SZKICUJ OBIEKT.

CZYSZCZENIE MAPY - narzędzie do czyszczenia mapy z narysowanych obiektów;

Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia EKSPORT DO GML dla funkcjonalności SZKICUJ OBIEKT.

EKSPORT DO GML - narzędzie umożliwiające zapis obiektu do pliku GML;

Obraz prezentujący wygląd ikony narzędzia DRUKUJ dla funkcjonalności SZKICUJ OBIEKT.

DRUKOWANIE - narzędzie drukowania obrazu mapy ze wszystkimi narysowanymi obiektami;

Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.