Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona wód
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OSR-I.6341.165.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Miasta Łodzi na wykonanie urządzeń wodnych do rozsączania wód opadowych, tj. studni chłonnych i zbiornika retencyjnego-infiltracyjnego oraz wylotów kanalizacji deszczowej do ww. urządzeń do rozsączania wód opadowych, i na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi, pochodzących z obszaru inwestycji (dachów, powierzchni utwardzonych oraz drenażu boisk) poprzez ww. urządzenia rozsączające w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Minerskiej w Łodzi, obejmująca budowę boisk i trybuny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną" na działce nr ewid. 315/2 obręb P-15-Łódź
Data: 2017-03-16 10:10:39
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy- Z - ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.172.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: wylotu kolektora deszczowego do Kucelinki w km 4+250 na działce nr ewid. 22 obręb 269, wykonanie otwartego rowu między wylotem, a brzegiem rzeki na działce nr ewid. 22 obręb 269, wykonanie przejścia kanałem deszczowym przez wał przeciwpowodziowy na działce nr ewid. 11 obręb 269, wykonanie urządzeń wodnych i robót związanych z budową kanalizacji deszczowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Kucelinki w km 4+250 za pośrednictwem projektowanego wylotu, w związku z realizacją zadania „Budowa odwodnienia ulicy Kucelińskiej w Częstochowie na odcinku od rzeki Warty do Kucelinki ”.
Data: 2017-01-24 00:00:00
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy- Z - ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.142.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Pozwolenie wodnoprawne dla Pana Artura Kryk na wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiornika chłonno - retencyjnego jako zespołu trzech studni chłonnych i wylotów kanalizacji deszczowej do ww. studni chłonnych, zlokalizowanych na działce 77/1 obręb 176 oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem ww. zbiornika chłonno - retencyjnego, pochodzących z terenu działek nr ewid. 77/1, 77/3, 77/5 obręb 176 przy ul. Św. Barbary 50/48 w Częstochowie
Data: 2017-01-24 07:24:07
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy- Z - ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.155.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: Pozwolenie wodnoprawne dla Pana Włodzimierza Kały na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych i wylotów kanalizacji deszczowej do ww. studni chłonnych, zlokalizowanych na działce nr ewid. 12 obręb 114 oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem ww. studni chłonnych, pochodzących z terenu działki nr ewid. 12 obręb 114 przy ul. Srebrnej 112 w Częstochowie
Data: 2017-01-24 07:40:24
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.107.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie na wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiornika retencyjno-chłonno-odparowującego, wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika, rurociągów drenarskich, likwidację urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych i przepustów w pasie drogowym oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z części pasa drogowego ul. Wręczyckiej w Częstochowie do ziemi, w ramach zadania polegającego na rozbudowie ulicy Wręczyckiej w Częstochowie na działkach nr ewid. 7/1, 8, 9 i 76 obręb 424 Wielki Bór
Data: 2016-11-10 01:06:32
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.101.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenia wodnoprawnego dla WMB Sp. z o.o. Lipie Śląskie ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników odparowalno - chłonnych i dwóch zbiorników odparowalno - chłonnych oraz na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do ziemi poprzez ww. zbiorniki, pochodzących z terenu zlokalizowanego przy ul. Korfantego w Częstochowie na działkach nr ewid. 28 i 29 obręb 302, w związku z inwestycją polegającą na budowie Wieżowej Wytwórni Mas Bitumicznych
Data: 2016-10-18 06:42:31
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja
Znak sprawy: OŚR-I.6341.34.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla WIGOLEN S.A. ul. Przejazdowa 2 w Częstochowie na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód chłodniczych z terenu WIGOLEN S.A. przy ul. Przejazdowej 2 w Częstochowie istniejącymi wylotami kanalizacji deszczowej do rzeki Gorzelanki
Data: 2016-09-27 01:01:27
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja
Znak sprawy: OŚR-I.6341.89.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla związku wyznania Świadkowie Jehowy w Polsce z siedzibą w Nadarzynie ul. Warszawska 14, 05-830 Nadarzyn na wykonanie urządzenia wodnego do rozsączania i wylotu z kanalizacji deszczowej do ww. urządzenia oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu zlokalizowanego na działkach nr ewid. 46/17, 46/21 obręb 430 - Kiedrzyn w sąsiedztwie ul. Narcyzowej w Częstochowie
Data: 2016-09-27 01:17:55
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy- Z - ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenia wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.62.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie do ziemi, wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowu chłonno-odparowującego z przepustami i zbiornika chłonno-odparowującego z przelewem awaryjnym oraz likwidację urządzenia wodnego tj. zbiornika chłonno-odparowującego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 15/43, 15/32, 15/46 obręb 430 Kiedrzyn
Data: 2016-06-29 12:29:35
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.36.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Aleja Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Warty w km 733,12 jej biegu, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej, z terenu TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie zlokalizowanego w rejonie ul. Mirowskiej 24 w Częstochowie
Data: 2016-05-30 10:56:14
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.