Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona powietrza.
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: Decyzja-ograniczenie bez odszkodowania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.1.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: ograniczenie bez odszkodowania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z dnia 1.04.2005r. OSR.I.7642-7/05 dla Wytwórni Mas Bitumicznych "WADROX" S.A.
Data: 2016-06-30 11:44:08
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Wygaszenie decyzji
Znak sprawy: OŚR-I.6225.1.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: wygaszenie decyzji z dnia 02.06.2006r. znak: OŚR.I.7642-8/06
Data: 2016-06-30 11:52:56
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.3.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powierza dla Hansa-Tex Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 121
Data: 2016-06-30 12:43:10
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja-zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.10.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z dnia 26.04.2012r. znak: OŚR-I.6225.4.2012 (zmienionego decyzją z dnia 02.05.2013r. znak:OŚR-I.6225.1.2013)
Data: 2016-06-30 01:38:48
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.12.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla Zakładu FRANK CARS Pietraszko Franciszek ul. Białostocka 75/77
Data: 2016-06-30 02:12:24
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.4.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla Zakładu "Społem" PSS 'Jedność"
Data: 2016-06-30 02:33:09
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.16.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg wytopu na dobę (200 Mg na dobę), objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Warszawskiej 347, udzielone STOLZLE CZĘSTOCHOWA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 347, wydane decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy znak: OŚR-I.6227.16.2011 z dnia 7 września 2011 r. i zmienione decyzją znak: OŚR-I.6227.1.2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
Data: 2015-03-06 01:50:55
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.15.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji spalania paliw (Elektrociepłownia EC I), z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych, o nominalnej mocy cieplnej ponad 20 MW, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Koksowej 11 wydane dla ELSEN S.A., ul. Koksowa 11, 42-202 Częstochowa
Data: 2015-02-12 07:23:33
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.1.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji szkła, w tym włókna szklanego o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg wytopu na dobę, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Korfantego 31/35 wydane dla GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o., ul. Korfantego 31/35, 42-202 Częstochowa
Data: 2015-02-12 07:29:33
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zmiana zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.17.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zmiana zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji wapna o zdolności produkcyjnej ponad 50 Mg na dobę, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Żyznej 15, udzielone Zakładom Wapienniczym Lhoist S.A., ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski, wydane decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 22 stycznia 2013 r. znak: OŚR-I.6227.19.2012 i zmienione decyzją z dnia 23 grudnia 2013 r. znak: OŚR-I.6227.15.2013 r.
Data: 2015-01-30 00:00:00
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.