Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona powietrza.
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji
Znak sprawy: OSR-I.6227.14.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji spalania paliw, z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych, o nominalnej mocy cieplnej ponad 20 MW, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Brzeźnickiej 30/34 (Ciepłownia Brzeźnicka)
Data: 2015-01-07 10:35:31
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.13.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Zakładzie Gnaszyn, w Częstochowie przy ul. Tatrzańskiej 3, wydanego dla firmy: WIENERBERGER Ceramika Budowlana Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa.
Data: 2015-01-02 10:47:23
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.2.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji spalania paliw, z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych, o nominalnej mocy cieplnej ponad 20 MW, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Koksowej 11 (Elektrociepłownia EC I), wydane decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2006 r. znak: OŚR.I.7642-2-1/06 i zmienione decyzjami: - z dnia 16 lipca 2009 r. znak: OŚR.I.7642-1-16/09; - z dnia 30 października 2009 r. znak: OŚR.I.7642-1-17/09; - z dnia 4 marca 2011 r. znak: OŚR-I.6227.1.2011; - z dnia 4 lutego 2013 r. znak: OŚR-I.6227.15.2012; - z dnia 21 stycznia 2014 r. znak: OŚR-I.6227.17.2013
Data: 2014-03-03 10:23:40
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Decyzja o zmianie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.17.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Decyzja o zmianie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji spalania paliw, z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych, o nominalnej mocy cieplnej ponad 20 MW, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Koksowej 11 (Elektrociepłownia EC I), prowadzonej przez Zakład Elektroenergetyczny H.Cz. ELSEN S.A., ul. Koksowa 11, w Częstochowie, wydanego decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2006 r., znak: OŚR.I.7642-2-1/06.
Data: 2014-01-23 02:40:11
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OSR-I.6227.15.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji wapna o zdolności produkcyjnej ponad 50 Mg na dobę, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Żyznej 15, udzielone Zakładom Wapienniczym Lhoist S.A., ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski i wydane decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 22 stycznia 2013 r. znak: OŚR-I.6227.19.2012
Data: 2014-01-08 02:17:06
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.15.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji wapna o zdolności produkcyjnej ponad 50 Mg na dobę, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Żyznej 15, udzielonego Zakładom Wapienniczym Lhoist S.A., ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski i wydane decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 22 stycznia 2013 r. znak: OŚR-I.6227.19.2012
Data: 2013-12-06 09:30:06
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.13.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji szkła, w tym włókna szklanego o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg wytopu na dobę (nowa instalacja do produkcji szkła opakowaniowego o zdolności produkcyjnej 250 Mg/dobę), objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 347.
Data: 2013-03-14 10:57:42
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Decyzja zatwierdzająca plan monitorowania wielkości emisji
Znak sprawy: OŚR-I.6227.2.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Decyzja zatwierdzająca plan monitorowania wielkości emisji z instalacji do produkcji szkła, w tym włókna szklanego o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg wytopu na dobę zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Korfantego 31/35, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, prowadzonej przez spółkę Guardian Częstochowa Sp. z o.o., ul. Korfantego 31/35, 42-202 Częstochowa, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Data: 2013-03-11 12:49:08
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Decyzja zatwierdzająca plan monitorowania wielkości emisji
Znak sprawy: OŚR-I.6227.3.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Decyzja zatwierdzająca plan monitorowania wielkości emisji z instalacji spalania paliw, z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych, o nominalnej mocy cieplnej ponad 20 MW, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Brzeźnickiej 32/34 (Ciepłownia Brzeźnicka), prowadzonej przez spółkę Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Data: 2013-02-21 01:04:48
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z zezwolenia
Znak sprawy: OŚR-I.6227.5.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Decyzja o przeniesieniu na spółkę „ALCHEMIA” S. A., ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji z instalacji spalania paliw, z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych, o nominalnej mocy cieplnej ponad 20 MW, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Trochimowskiego 27, udzielone decyzją Marszałka Województwa Ślaskiego z dnia 23 stycznia 2009 r. Nr 216/OS/2009 i zmienioną decyzjami: z dnia 30 grudnia 2010r. Nr 5665/OS/2010; z dnia 21 lutego 2011 r. Nr 515/OS/2011; oraz decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 4 stycznia 2013 r. znak: OŚR-I.6227.16.2012.
Data: 2013-02-11 02:00:28
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.