Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona powietrza.
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.7.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: pozwolenie na emisję gazów i pyłów do poiwetrza z instalacji przy ul. Rolniczej 41/45 w Częstochowie należącej do zakładu Polcom Przemysław Kimla
Data: 2012-12-17 00:00:00
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.10.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji należącej do "SPOŁEM" PSS "JEDNOŚĆ" eksploatowanej przy ul. Tartakowej 32/42 w Częstochowie
Data: 2012-12-17 12:24:44
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.14.2011
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z nowej instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o zdolności produkcyjnej 250 Mg/dobę zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 347 w Częstochowie (należącej do STOLZLE Częstochowa Sp. z o.o.)
Data: 2012-11-07 00:00:00
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Decyzja/Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.2.2011
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji należących do Firmy Bodycote Polska Sp. z o.o. zlokalizowanych w Częstochowie przy ul. Wilgowej 65d
Data: 2012-02-23 00:00:00
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja/Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.5.2011
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: pozwolenie na na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji należących do Firmy DUDEK Sp. z o.o. zlikalizowanych w Częstochowie przy ul. Dźbowskiej 60/62
Data: 2012-02-23 12:29:18
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja/Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.13.2011
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji należących do Firmy Buty&Buty Sp. z o.o. zlokalizowanych w Czętochowie przy ul. Tenisowej 18/20
Data: 2012-02-23 12:51:34
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja/Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.14.2011
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji należących do Zakładu Produkcyjno-Handlowego "ANIS" Anna Siewior zlokalizowanych w Częstochowie przy ul. Tenisowej 21
Data: 2012-02-23 01:02:14
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja/pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.16.2011
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: decyzja/pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta CZęstochowy z dnia 14.04.2011r. znak: OŚR-I.6225.2.2011
Data: 2012-02-23 01:10:44
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zmiana zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.18.2011
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zmiana zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Tatrzańskiej 3, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Tatrzańskiej 3
Data: 2011-10-31 08:12:58
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Decyzja zmiieniajaca zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
Znak sprawy: OŚR-I.6227.11.2011
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Decyzja zmiieniajaca zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dla firmy STOLZLE CZĘSTOCHOWA Spółki z o.o. mającą siedzibę w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 347 wydane decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy znak: OŚR.I.7642-2-2/05/06 z dnia 29 marca 2006 r.
Data: 2011-07-13 10:21:33
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.