Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona powietrza.
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR.6227.7.2018
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji do wytwarzania szkła, łącznie z włóknem szklanym, z wydajnością przetopu przekraczającą 20 Mg na dobę, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Korfantego 31/35 (nr KPRU: PL-0734-05), wydanego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Guardian Częstochowa, decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy znak: OŚR-I.6227.30.2016 z dnia 23 lutego 2017 r.,
Data: 2018-06-11 10:26:29
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.14.2017
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy znak: OŚR-I.6227.25.2016 z dnia 18 listopada 2016 r., udzielającą Zakładom Wapienniczym Lhoist Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie Opolskim, zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji do produkcji wapna o zdolności produkcyjnej przekraczającej 50 Mg na dobę (510 Mg na dobę), zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Żyznej (Jednostka Produkcyjna w Częstochowie – nr instalacji PL-0683-05)
Data: 2018-01-16 13:47:01
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.28.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji do wytwarzania szkła, łącznie z włóknem szklanym, z wydajnością przetopu przekraczającą 20 Mg na dobę (200 ton na dobę), eksploatowanej przez STOLZLE CZĘSTOCHOWA Sp.o.o., zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 347 (nr KPRU PL-0762-05)
Data: 2017-06-02 01:30:27
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.29.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji do wytwarzania szkła, łącznie z włóknem szklanym, z wydajnością przetopu przekraczającą 20 Mg na dobę (250 ton na dobę), eksploatowanej przez STOLZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o., zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 347 (nr KPRU PL-1067-13)
Data: 2017-06-02 01:37:36
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.30.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji do wytwarzania szkła, łącznie z włóknem szklanym, z wydajnością przetopu przekraczającą 20 Mg na dobę (725 Mg na dobę) eksploatowanej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Guardian Częstochowa, zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Korfantego 31/35 (nr KPRU: PL-0734-05).
Data: 2017-03-07 08:33:18
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.24.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji do produkcji lub obróbki metali żelaznych (w tym stopów żelaznych), w której wykorzystywane są jednostki spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW (55MW), zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Trochimowskiego 27 (Zakład Produkcji Rur, nr KPRU: PL-0926-08)
Data: 2017-01-25 10:07:37
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: pozwolenie na wprowadzanie gazó lubpyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.4.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: pozwolenie na wprowadzanie gazów dla zakładu "Społem" PSS 'Jedność" przy ul. Tartakowej 32/40
Data: 2017-01-18 08:44:53
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.6.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla PPH "IMPULS" D. Kowalczyk ul. Żyzna 11M w Częstochowie
Data: 2017-01-18 09:08:13
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.9.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: pozwolenie na wprowadzanie gazów powietrza dla Auto Handel Centrum Krotoski-Cichy Sp. Jawna, ul. Makuszyńskiego 74/76 i 78/80
Data: 2017-01-18 09:22:26
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy- Z - ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.10.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza znak: OŚR-I.6225.3.2015 dla Zakładu Hansa-Tex Sp. z o.o.
Data: 2017-01-18 10:16:52
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy- Z - ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.