Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona powietrza.
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.13.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych przez wypalanie, o wydajności powyżej 75 Mg na dobę, eksploatowanej przez WIENERBERGER Ceramika Budowlana Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa, zlokalizowanej w Zakładzie Produkcyjnym Gnaszyn, w Częstochowie przy ul. Tatrzańskiej 3.
Data: 2016-08-11 09:08:40
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.4.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla PPHU "JANMAR-II" ul. Św. Rocha 272, Częstochowa
Data: 2016-07-04 11:08:11
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.7.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Pozwolenie na wprowadzanie gazów do powietrza dla Zakładu GST Automotive Safety Poland Sp. z o.o. ul. Legionów 202/210
Data: 2016-07-04 11:45:29
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.9.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla Zakładu Contractor WMB Sp. z o.o. ul. Bór 180, Czestochowa
Data: 2016-07-04 12:03:07
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.9.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla firmy Contractor WMB Sp. z o.o. ul. Bór 180, Częstochowa
Data: 2016-07-04 00:00:00
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.10.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla Przedsiębiorstwa "INSPAW" Spółka ul. Morsztyna 7/9, Częstochowa
Data: 2016-07-04 01:50:58
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja odmawiająca wydania nowego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.8.2016
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Decyzja odmawiająca wydania nowego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW (157,5 MW), zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Koksowej 11, eksploatowanej przez Spółkę Akcyjną ELSEN z siedzibą w Częstochowie
Data: 2016-07-04 02:50:45
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.12.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych "EL-Q" ul. Jagiellońska 81/83, Częstochowa
Data: 2016-07-04 04:01:04
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja- umorzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.18.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Decyzja- umorzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza dla instalacji należącej do Zakładu Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. ul. Rząsawska 40/42, Częstochowa
Data: 2016-07-04 04:09:01
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.1.2015
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Rząsawskiej 40/42
Data: 2016-06-30 11:34:47
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.