Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona powietrza.
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: Decyzja zatwierdzajaca plan monitorowania wielkości emisji
Znak sprawy: OŚR-I.6227.15.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Decyzja zatwierdzajaca plan monitorowania wielkości emisji z instalacji spalania paliw, z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych, o nominalnej mocy cieplnej ponad 20 MW, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Koksowej 11 (Elektrociepłownia EC I), prowadzonej przez Zakład Elektroenergetyczny H.Cz. ELSEN S.A., ul. Koksowa 11, 42-202 Częstochowa, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r.
Data: 2013-02-06 07:45:01
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.1.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji szkła, w tym włókna szklanego o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg wytopu na dobę, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 347, prowadzonej przez firmę STOLZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, wydane decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy znak: OŚR-I.6227.16.2011 z dnia 7 września 2011 r.
Data: 2013-02-04 01:23:52
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.19.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji wapna o zdolności produkcyjnej ponad 50 Mg na dobę, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Żyznej 15.
Data: 2013-01-22 12:09:58
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zatwierdzenie planu monitorowania wielkości emisji
Znak sprawy: OŚR-I.6227.16.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zatwierdzenie planu monitorowania wielkości emisji z instalacji spalania paliw, z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych, o nominalnej mocy cieplnej ponad 20 MW, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Trochimowskiego 27, prowadzonej przez firmę RUREXPOL Sp z o.o. z siedzibą w Częstochowie
Data: 2013-01-08 10:15:45
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zmiiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.14.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zmiiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji spalania paliw, z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych, o nominalnej mocy cieplnej ponad 20 MW, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego w Częstochowie przy ul. Rejtana 25/35, prowadzonej przez firmę POLONTEX S.A., ul. Armii Krajowej 43, 42-360 Poraj, wydane decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy znak: OŚR-I.6227.15.2011 z dnia 2 września 2011 r.
Data: 2013-01-03 01:52:29
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
Znak sprawy: OŚR-I.6227.18.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zlokalizowanej w Częstochowie, przy ul. Tatrzańskiej 3 - Zakład Gnaszyn, prowadzoną przez firmę Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 79, wydane decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy znak: OŚR.I.7642-2-9/05/06 z dnia 31 marca 2006 r. i zmienioną decyzjami znak: OŚR.I.7642-1-15/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. oraz znak: OŚR-I.6227.18.2011 z dnia 26 października 2011 r.
Data: 2012-12-28 07:48:59
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.1.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanej przez Metal Union Sp. z o.o. przy ul. Żyznej 11 F i 13 Ł
Data: 2012-12-17 00:00:00
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Przeniesienie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.2.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji przy ul. Tenisowej 18/20 w Częstochowie
Data: 2012-12-17 00:00:00
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.3.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza z instalacji należącej do POLONTEX S.A. eksploatowanej przy ul. Rejtana 25/35 w Częstochowie
Data: 2012-12-17 11:32:12
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza
Znak sprawy: OŚR-I.6225.5.2012
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona powietrza
Zakres rejestru: Pozwolenie na emisję gazów i pyłów z instalacji do zdobienia szkła w Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 347
Data: 2012-12-17 11:40:08
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.