Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona wod
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OSR-I.6341.165.2016
Zobacz element: Pokaz
Temat dokumentu: Ochrona wod
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Miasta Lodzi na wykonanie urzadzen wodnych do rozsaczania wod opadowych, tj. studni chlonnych i zbiornika retencyjnego-infiltracyjnego oraz wylotow kanalizacji deszczowej do ww. urzadzen do rozsaczania wod opadowych, i na szczegolne korzystanie z wod polegajace na wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi, pochodzacych z obszaru inwestycji (dachow, powierzchni utwardzonych oraz drenazu boisk) poprzez ww. urzadzenia rozsaczajace w zwiazku z realizacja zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Minerskiej w Lodzi, obejmujaca budowe boisk i trybuny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna" na dzialce nr ewid. 315/2 obreb P-15-Lodz
Data: 2017-03-16 10:10:39
Zatwierdzil: Z upowaznienia Prezydenta Miasta Czestochowy- Z - ca Naczelnika Wydzialu Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa
Elementy powiazane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OSR-I.6341.172.2016
Zobacz element: Pokaz
Temat dokumentu: Ochrona wod
Zakres rejestru: Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: wylotu kolektora deszczowego do Kucelinki w km 4+250 na dzialce nr ewid. 22 obreb 269, wykonanie otwartego rowu miedzy wylotem, a brzegiem rzeki na dzialce nr ewid. 22 obreb 269, wykonanie przejscia kanalem deszczowym przez wal przeciwpowodziowy na dzialce nr ewid. 11 obreb 269, wykonanie urzadzen wodnych i robot zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia, wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do Kucelinki w km 4+250 za posrednictwem projektowanego wylotu, w zwiazku z realizacja zadania "Budowa odwodnienia ulicy Kucelinskiej w Czestochowie na odcinku od rzeki Warty do Kucelinki ".
Data: 2017-01-24 00:00:00
Zatwierdzil: Z upowaznienia Prezydenta Miasta Czestochowy- Z - ca Naczelnika Wydzialu Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa
Elementy powiazane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OSR-I.6341.142.2016
Zobacz element: Pokaz
Temat dokumentu: Ochrona wod
Zakres rejestru: Pozwolenie wodnoprawne dla Pana Artura Kryk na wykonanie urzadzen wodnych tj. zbiornika chlonno - retencyjnego jako zespolu trzech studni chlonnych i wylotow kanalizacji deszczowej do ww. studni chlonnych, zlokalizowanych na dzialce 77/1 obreb 176 oraz na szczegolne korzystanie z wod w zakresie wprowadzania wod opadowych i roztopowych do ziemi za posrednictwem ww. zbiornika chlonno - retencyjnego, pochodzacych z terenu dzialek nr ewid. 77/1, 77/3, 77/5 obreb 176 przy ul. Sw. Barbary 50/48 w Czestochowie
Data: 2017-01-24 07:24:07
Zatwierdzil: Z upowaznienia Prezydenta Miasta Czestochowy- Z - ca Naczelnika Wydzialu Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa
Elementy powiazane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OSR-I.6341.155.2016
Zobacz element: Pokaz
Temat dokumentu: Ochrona wod
Zakres rejestru: Pozwolenie wodnoprawne dla Pana Wlodzimierza Kaly na wykonanie urzadzen wodnych tj. studni chlonnych i wylotow kanalizacji deszczowej do ww. studni chlonnych, zlokalizowanych na dzialce nr ewid. 12 obreb 114 oraz na szczegolne korzystanie z wod w zakresie wprowadzania wod opadowych i roztopowych do ziemi za posrednictwem ww. studni chlonnych, pochodzacych z terenu dzialki nr ewid. 12 obreb 114 przy ul. Srebrnej 112 w Czestochowie
Data: 2017-01-24 07:40:24
Zatwierdzil: Z upowaznienia Prezydenta Miasta Czestochowy - Naczelnik Wydzialu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
Elementy powiazane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OSR-I.6341.107.2016
Zobacz element: Pokaz
Temat dokumentu: Ochrona wod
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Miejskiego Zarzadu Drog i Transportu w Czestochowie na wykonanie urzadzen wodnych tj. zbiornika retencyjno-chlonno-odparowujacego, wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika, rurociagow drenarskich, likwidacje urzadzen wodnych tj. rowow przydroznych i przepustow w pasie drogowym oraz na szczegolne korzystanie z wod polegajace na wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych pochodzacych z czesci pasa drogowego ul. Wreczyckiej w Czestochowie do ziemi, w ramach zadania polegajacego na rozbudowie ulicy Wreczyckiej w Czestochowie na dzialkach nr ewid. 7/1, 8, 9 i 76 obreb 424 Wielki Bor
Data: 2016-11-10 01:06:32
Zatwierdzil: Z upowaznienia Prezydenta Miasta Czestochowy - Naczelnik Wydzialu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
Elementy powiazane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OSR-I.6341.101.2016
Zobacz element: Pokaz
Temat dokumentu: Ochrona wod
Zakres rejestru: pozwolenia wodnoprawnego dla WMB Sp. z o.o. Lipie Slaskie ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec na wykonanie urzadzen wodnych, tj. dwoch wylotow kanalizacji deszczowej do zbiornikow odparowalno - chlonnych i dwoch zbiornikow odparowalno - chlonnych oraz na szczegolne korzystanie z wod - wprowadzanie oczyszczonych sciekow opadowych i roztopowych do ziemi poprzez ww. zbiorniki, pochodzacych z terenu zlokalizowanego przy ul. Korfantego w Czestochowie na dzialkach nr ewid. 28 i 29 obreb 302, w zwiazku z inwestycja polegajaca na budowie Wiezowej Wytworni Mas Bitumicznych
Data: 2016-10-18 06:42:31
Zatwierdzil: Z upowaznienia Prezydenta Miasta Czestochowy - Naczelnik Wydzialu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
Elementy powiazane:
Nazwa dokumentu: Decyzja
Znak sprawy: OSR-I.6341.34.2016
Zobacz element: Pokaz
Temat dokumentu: Ochrona wod
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla WIGOLEN S.A. ul. Przejazdowa 2 w Czestochowie na wprowadzanie wod opadowych i roztopowych oraz wod chlodniczych z terenu WIGOLEN S.A. przy ul. Przejazdowej 2 w Czestochowie istniejacymi wylotami kanalizacji deszczowej do rzeki Gorzelanki
Data: 2016-09-27 01:01:27
Zatwierdzil: Z upowaznienia Prezydenta Miasta Czestochowy - Naczelnik Wydzialu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
Elementy powiazane:
Nazwa dokumentu: Decyzja
Znak sprawy: OSR-I.6341.89.2016
Zobacz element: Pokaz
Temat dokumentu: Ochrona wod
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla zwiazku wyznania Swiadkowie Jehowy w Polsce z siedziba w Nadarzynie ul. Warszawska 14, 05-830 Nadarzyn na wykonanie urzadzenia wodnego do rozsaczania i wylotu z kanalizacji deszczowej do ww. urzadzenia oraz na szczegolne korzystanie z wod polegajace na wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi z terenu zlokalizowanego na dzialkach nr ewid. 46/17, 46/21 obreb 430 - Kiedrzyn w sasiedztwie ul. Narcyzowej w Czestochowie
Data: 2016-09-27 01:17:55
Zatwierdzil: Z upowaznienia Prezydenta Miasta Czestochowy- Z - ca Naczelnika Wydzialu Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa
Elementy powiazane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenia wodnoprawne
Znak sprawy: OSR-I.6341.62.2016
Zobacz element: Pokaz
Temat dokumentu: Ochrona wod
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Miejskiego Zarzadu Drog i Transportu w Czestochowie na wprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu dzielnicy Kiedrzyn w Czestochowie do ziemi, wykonanie urzadzen wodnych, tj. rowu chlonno-odparowujacego z przepustami i zbiornika chlonno-odparowujacego z przelewem awaryjnym oraz likwidacje urzadzenia wodnego tj. zbiornika chlonno-odparowujacego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 15/43, 15/32, 15/46 obreb 430 Kiedrzyn
Data: 2016-06-29 12:29:35
Zatwierdzil: Z upowaznienia Prezydenta Miasta Czestochowy - Naczelnik Wydzialu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
Elementy powiazane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OSR-I.6341.36.2016
Zobacz element: Pokaz
Temat dokumentu: Ochrona wod
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla TAURON Dystrybucja Spolka Akcyjna Oddzial w Czestochowie Aleja Armii Krajowej 5, 42-202 Czestochowa na wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do rzeki Warty w km 733,12 jej biegu, istniejacym wylotem kanalizacji deszczowej, z terenu TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Czestochowie zlokalizowanego w rejonie ul. Mirowskiej 24 w Czestochowie
Data: 2016-05-30 10:56:14
Zatwierdzil: Naczelnik Wydzialu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
Elementy powiazane:
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.